Jakapan Vilasineekul

3 – 30 April 2004

เมื่อผมมองไปรอบๆตัว ผมมองเห็นของสองสิ่งคือ สิ่งของที่ผมคุ้นเคยกับสิ่งของที่ผมไม่รู้สึกคุ้นเคย สิ่งของบางอย่างมันเตือนให้ผมระลึกถึงคนบางคน เรื่องบางเรื่อง คำพูดบางคำ หรือความรู้สึกบางอย่าง เก้าอี้ที่ผมเห็นในวันนี้ มันอาจเป็นสิ่งที่ผมยังไม่รู้สึกคุ้นเคย แต่พรุ่งนี้ผมอาจรู้สึกคุ้นเคยกับมัน เพราะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผูกพันและเกี่ยวข้องกับเวลา สถานที่ หรือเหตุการณ์หนึ่งในประสบการณ์ความทรงจำในชีวิตของผม

 

มีเรื่องราวมากมาย คนหลายคน และความรู้สึกบางอย่างที่ผมลืม หรือมันเลือนหายไปจากความทรงจำของผม สิ่งของบางอย่างที่ผมได้พบในวันนี้เตือนให้ความทรงจำที่เลือนหายไปนั้นกลับคืนมา บางทีผมกำลังทำบางสิ่งหรือของบางอย่างจากความทรงจำที่มีต่อคนบางคน เรื่องบางเรื่อง หรือความรู้สึกบางอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจ

« Previous | Next »