Brand New Art Project 2012

Artists : Jaitip Jaidee and Nattapass Jirasatitwarakul

22 September – 21 October 2012

โครงการศิลปกรรม ‘Brand New 2012’

โครงการศิลปกรรม Brand New เป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เข้าสู่การเป็นศิลปินอาชีพ โดยผ่านกระบวนการ คัดสรรจากคณะกรรมการและภัณฑารักษ์รับเชิญ และเปิดโอกาสให้จัดแสดงนิทรรศการผลงาน เดี่ยว โดยที่ศิลปินเป็นผู้กําหนดหัวเรื่องและเนื้อหา อีกทั้งยังเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ผู้ชมและผู้สนใจที่มีต่อผลงานศิลปะ รวมไปถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ร่วม สมัยที่เข้าร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ร่วมสมัยในกรุงเทพฯ รวมถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน

สําหรับในปี พ.ศ. 2555 นี้ ได้เชิญภัณฑารักษ์ชาวฟิลิปปินส์ ริงโก้ บูโนอาน (Ringo Bunoan) เป็นภัณฑารักษ์รับเชิญในการทําวิจัยและคัดสรรผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ สําหรับริงโก้เธอ เป็นศิลปินและภัณฑารักษ์ที่ร่วมก่อตั้งพื้นที่ทางเลือกสําหรับศิลปะฟิลิปปินส์ร่วมสมัย ‘Big Sky Mind’ ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในยุคต้นคริสต์ทศวรรษ 2000s ปัจจุบันริงโก้ยังเป็นผู้วิจัย ให้แก่ Asia Art Archive ประจําประเทศฟิลิปปินส์


ลักษณะพิเศษของศิลปินรุ่นใหม่อย่างหนึ่ง ก็คือ ความสงสัยเกี่ยวกับ “ระยะ” ประกอบกับอยู่ในช่วงวัยที่พร้อมจะสละเวลาให้กับการครุ่นคิดสำหรับเรื่องละเอียดอ่อนทางศิลปะ หากระยะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง ขนาด เวลา เส้นทาง ฯลฯ สิ่งสำคัญที่ศิลปินทั้งสองตระหนักเป็นอย่างดีก็คือ วิธีที่ทำให้ตนเองและผู้ชมสามารถเข้าถึงระยะที่เหมาะสมนั้นได้

ใจทิพย์ ใจดี กับผลงานวาดเส้นขนาดเล็กบนกระดาษ ชัดเจนว่านี่คือวัสดุอ่อนไหวเปราะบางที่เธอมีความใส่ใจเป็นพิเศษ ผลงานของใจทิพย์มีลักษณะเฉพาะด้วยการกระจัดกระจายเข้าไปในบริบทที่เธอให้ความสนใจ เรียกได้ว่าเป็นการทำงานศิลปะสองมิติที่สร้างบทสนทนากับพื้นที่ แม้แต่ผู้ชมเองก็ต้องพิจารณาผลงานของเธอด้วยความระมัดระวัง เพราะนี่ไม่ใช่ภาพวาดที่จะสามารถลงเอยด้วยการอยู่ร่วมกับ “กรอบ” ภาพ หรือแม้แต่ “กรอบ” ของการชมภาพวาดแบบทั่วไป การทำงานระหว่างเส้นสายเล็กๆ กับพื้นที่ดูเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาด เมื่อในบางครั้งผู้ชมได้ตกเป็น “นักสำรวจ” และดูราวกับว่าเส้นสายบางๆ เหล่านั้นก็ซุกซ่อนตัวเองบนกระดาษอย่างสนิทชิดเชื้อ

บรรยากาศการเรียกร้องให้ผู้ชมเข้าไปค้นหาสุนทรียะของการซุกซ่อนและเพ่งมอง ได้รับการเน้นย้ำด้วยผลงานภาพถ่ายของ ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล ศิลปินรุ่นเยาว์อีกคนหนึ่งที่ชัดเจนในวิธีนำเสนอรูปแบบธรรมชาติของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ในการจัดระเบียบร่างกายและกฏเกณฑ์ควบคุมต่างๆ เขาพาผู้ชมไปแอบส่องสำรวจท่วงท่าแห่งยุคสมัย รวมไปถึงบุคลิกท่าทาง และจริตเฉพาะของผู้คนในสังคมที่เราดำรงอยู่ร่วมกันด้วยการใช้กฏระเบียบทางพฤติกรรม ภาพถ่ายของณัฐพาสมักเผยให้เห็นถึงพัฒนาการของการจัดการกับร่างกายที่แม้จะแลดูเคร่งครัด มีระบบระเบียบ แต่กลับพบว่ามีร่องรอยของ “ความไม่สมบูรณ์” อันเกิดจากสัญชาติญาณพื้นฐานของมนุษย์นั่นเอง

The ‘Brand New 2012’ Art Project

The ‘Brand New’ Art Project was initiated and launched in 2004 in order to seek cooperation among art galleries in Bangkok. The project has been continuously and successfully carried out and is now entering its 8th year this year with the aims to encourage, support and provide opportunities to new artists to showcase their works which are selected by the selecting committee members or curators.

For this year, we invite Ringo Bunoan as our guest curator to work on collaborative research and select art works for this year’s project. Ringo was among the group of artists and curators who participated in the establishment of an alternative space for the Filipino contemporary art ‘Big Sky Mind’, which was very successful in the early years of 2000s. Currently, Ringo is also a researcher at the Asia Art Archive in the Philippines.


One of the unique characteristics of new generation artists is their curiosity about “distance”, a topic of artistic subtlety which these young enthusiasts are willing to spend time pondering on. If distance is the indication of measurements, time, directions, etc., what both artists in this show fully realize is how to bring themselves and the audience into the proper range of distance.

Jaitip Jaidee presents her small drawings on paper, obviously a delicate and fragile material which she pays special attention to. Jaitip’s works have an outstanding character in permeating through the context of her choice as two-dimensional art which creates dialogues with space. The audience needs to observe her works very carefully because these drawings are not intended to be put into picture “frames”, or even the “framework” of general perception. The relationship between these fine lines and the space is quite peculiar, since sometimes the audience plays the role of “explorers” while these fine lines are intimately hiding themselves on the paper.

The call for the audience’s aesthetic discovery in the act of hiding and gazing is reiterated in Nattapass Jirasatitwarakul’s photographs. He is another young artist who has a clear approach in portraying human’s natural forms, hidden in body control and other codes of conduct. He leads the audience to sneak a peek at gestures of the time, as well as personalities, postures, and particular conducts of people in society being dictated by behavioral codes. Nattapass’s photographs reveal the evolution of body control, seemingly managed in a rigorous order, but leaving traces of “imperfection” caused by human’s basic instinct.