Numthong Gallery at MA DU ZI Hotel Art Fair N° 1

16 – 17  February  2013

ผลงานชุดกระดาษข้อสอบปรนัยโดย พร้อมธรรม วรวุฒิ (Promthum Woravut) เป็นแนวคิดของศิลปินรุ่นใหม่ที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยคะแนน กลอุบายของแวดวงการศึกษา หรือการวัดความสามารถด้วยจำนวน เป็นมุมมองเกี่ยวกับชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์ในยุคที่เราใช้จำนวนนับ คะแนน สถิติ เพื่อจำแนกคุณสมบัติของคน

ผลงานจิตรกรรมโดย ตะวัน วัตุยา (Tawan Wattuya) มีความโดดเด่นในการแสดงออกธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ โดยเฉพาะสีน้ำที่เขาใช้ถ่ายทอดความความสนใจในวัฒนธรรมทางสายตา (Visual Culture) ไม่ว่าสิ่งที่เห็นจากนิตยสาร โทรทัศน์ สื่อโฆษณา ฯลฯ รอยคราบ และสีที่ซึมเข้าหากันได้สร้างนัยยะของการปิดบัง ความคลุมเคลือของการเสพย์สื่อ ความรุนแรงที่ซ่อนเร้นอย่างแยกไม่ออกจากความบันเทิง

จิรัชยา พริบไหว (Jiratchaya Pribwai) กับผลงานวาดเส้นที่สะท้อนให้เห็นเครือข่ายทางความรู้สึก การก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ ของการวาด เป็นโครงสร้างที่นำไปสู่การเกิดรูปทรงในรูปแบบที่ศิลปินเองก็ไม่อาจกำหนดได้ อุปมาคล้ายกับการเขียนบันทึกที่เธอสนใจในฐานะปรากฏการณ์ทางเวลา ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับเรื่องราวที่เป็นตัวแทนของความทรงจำ

นิติ วัตุยา (Niti Wattuya) จิตรกร และนักเขียนผู้สร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ จิตรกรรมเชิงกวีที่เปลี่ยนให้การวาดภาพทิวทัศน์มีสำบัดสำนวนพิเศษ ภายใต้การแสดงออกอย่างเรียบง่าย เป็นวิถีทางจิตรกรรมที่พยายามอธิบายความงามทางศิลปะที่นิติมักจะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามรถหาซื้อได้ในโลกทุนนิยม

อีกหนึ่งชุดผลงานของ วสันต์ สิทธิเขตต์ (Vasan Sitthiket) ที่สะท้อนช่วงเวลาเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงยุค พ.ศ. 2540 ทำให้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะวุ่นวาย ความตึงเครียดที่ครอบงำไปทั่วสารทิศ ซึ่งไม่ใช่เพียงปัญหาด้านการเงิน แต่ผลงานชุดนี้ได้แสดงสภาวะที่แตกแยก การดิ้นรน เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยังคงรอยแผลในความรู้สึก และประสบการณ์เลวร้ายร่วมของคนไทย    

: ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:00-18:00 น. ณ โรงแรมมาดูซิ กรุงเทพฯ

Numthong Gallery [Hotel Art Fair N.1 @ MA DU ZI]

Artworks on multiple-choice answer sheet by Promthum Woravut. The concept of these artworks is based on the young artist’s observation regarding human living and assessment, the tricks in educational society as well as numeric evaluation. The artworks also reflect the perspective on life and the development of human in the world where the competency of individual is qualified by figure, score and statistics.

 

The uniqueness of Tawan Wattuya’ painting is the way he presented the nature of materials, especially water color which is a mean to transmit the interest in Visual Culture including magazine, television and media advertising. The drying mark and blended color create senses of concealment, the vagueness of media consumption and the secret violence which cannot be separated from entrainment

 

Jiratchaya Pripwai and her drawings reflect the network of feeling. The gradual development of sketching leads to the form which cannot be determined by the artist herself. The drawings are the symbol of her passion on writing diary which she concerns as a phenomenal of time and memory.

 

Niti Wattuya is an artist and poet who have been creating works for many decades. His poetic paintings which simply transfer the eloquence of poems to the beauty of landscape paintings is an artistic way to  describe the beauty of art which Niti believes that cannot find the modern world.

 

Another collection of  Vasan Sitthiket which reflects the Thai society during Asian financial crisis in 1997 (Tom Yum Kung Disease). The crisis was not only the financial problem but also drew Thai people to the deep of stress and sorrowfulness. This artwork presents the state of disharmony and survival, the sharing experience and uncured wound of Thai people.

GALLERY