L L T K

Exhibition by Kraisak Chirachaisakul

7 December 2013 – 10 January 2014

ทีแรกคิดว่าครอบครัวและเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี ก็เริ่มจะหาความสุขด้วยการกลับมาเขียนสีนํ้า เริ่มงานศิลปะด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ แต่เหตุการณ์บ้านเมืองที่ผันแปรทำให้ต้องแสวงหาสิ่งที่เข้ากันมากกว่าเดิมอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะเคยชอบและเหมาะสมกว่า นั่นก็คือภาพพิมพ์ เมื่อเลือกที่จะกลับมาทำภาพพิมพ์อีกครั้ง หลังจากที่เลิกไปเกือบ 30 ปี มันเป็นการผจญภัยเกือบทุกขั้นตอน ยากลำบากและท้าทาย ถ้าไม่นับรวมความจำได้แล้ว ก็แทบไม่มีวัสดุ อุปกรณ์อะไรเหลือเลย หากใครได้ศึกษาการทำภาพพิมพ์มาบ้าง ก็จะรู้ว่าเทคนิคภาพพิมพ์ที่ผมทำอยู่นั้น ช้า กินเวลามาก ทวนกระแส และไม่เหมาะสมกับสมัย แต่เหมือนคนอกหักที่ทยอยกรอกเหล้าเข้าปากทีละน้อย ๆ ไม่ว่าจะผสมหรือไม่ จนติดเหล้าเหมือนคนผิดหวังที่เขมือบอาหารตามใจปากอย่างไม่เว้นเป็นเวลานานจนอ้วน บวกกับความที่ไม่ชอบเขียนภาพทิวทัศน์หรือหุ่นนิ่ง ผมจึงทำภาพพิมพ์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงอย่างที่เคยทำถัดจากสีนํ้าที่ผมชอบลอกรูปประชาชนที่กราบในหลวงเป็นการเยียวยา ลอกภาพบุคคลที่เคารพศรัทธาแทนการบำบัด ระบายออกซึ่งความคับแค้นอัดอั้นใจอย่างช้า ๆ ทีละน้อย ๆ หลายครั้งที่คิดจะทำภาพล้อเลียนบุคคลที่ไม่พอใจแต่ก็ทำไม่ได้

นิทรรศการ L L T K (Long Live The King) นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอผลงานที่รวบรวมตั้งแต่กลับมาเขียนสีนํ้าจนทำภาพพิมพ์เต็มตัว บางช่วงอาจมีสลับด้วยภาพสีนํ้ามัน หรือภาพพิมพ์เทคนิคอื่นบ้าง แต่ก็ล้วนแต่เป็นภาพในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเวลาผ่านไปถึงแม้ว่าสภาวะบ้านเมืองจะเลวร้ายหรือดีขึ้น แต่ความเจ็บปวดคับข้องใจก็คงต้องจางลงไปบ้าง ผมคงเสแสร้งไม่ได้ว่าแง่มุมนั้นยังคงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม นั่นย่อมทำให้รูปแบบและความสนใจในศิลปะของผมจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ซึ่งคงต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้เกี่ยวข้องจัดเป็นนิทรรศการเพื่อนำเสนอต่อไป

ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล / 2013

First I thought that things are going well with my family and the economic status, so I might find some enjoyment with watercolor painting as way to begin with simple equipment. However, the volatile situation caused me to shift to a more fitting option, my favorite and more suitable method, which is printmaking.

My return to printmaking after a break for almost 30 years has been such an adventure where every process is difficult and challenging. Apart from some memories, I have almost no materials or equipment left. Those who learned some printmaking techniques know that the method I use is slow, time-consuming, out of trend, and unfitting to the current time.

However, like a broken-hearted man who slowly pours sips of mixed or pure alcohol into his mouth and becomes an alcoholic, or a man who incessantly devours a large amount of food leading to his obesity, my natural inclination combined with my lack of interest in landscape and still life resulted in prints which portray the image of the king as before, apart from my watercolor paintings where I like to recreate the image of Thai people paying respect to the king. It is a process of remedy; making portraits of respected figures helps me gradually release my resentment. For many times I think of making a parody of people I don’t like, but I can’t.

This LLTK exhibition aims to present a collection of works since my return to art, from watercolor painting to mezzotint printmaking, sometimes alternating with oil color painting or printmaking in other techniques. However, most works are images of the king and the royal family. Whether the political situation is getting better or worse, some pain and resentment is inevitably fading away over time. I cannot pretend that these feelings completely remain the same. Some changes in formats and my artistic interest can be found in my recent works, which might need further support from involved parties for future exhibitions.

Kraisak Chirachaisakul/ 2013