Enjoy this moment

15 – 25 January 2015

at Baan Tuek Art Center

วีรพงศ์ ศรีตระกูลกิจการ : คติของเวลา 

วีรพงษ์ต้องการแสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของตัวเองผ่านทางสุนทรียศิลป์ เขารวบรวมประสบการณ์ทีละเล็กละน้อยเพื่อสร้างผลงานที่มุ่งแสดงความเป็นตัวตนไม่ว่าจะมีผู้ชมสนใจมากน้อยเพียงใด เปรียบดั่งดอกไม้แม้จะไร้ผู้คนดอมดมก็ยังผลิดอกเบ่งบานตามกาลเวลา การทำงานของวีรพงษ์เองเปรียบดั่งกับผึ้งงานที่รวบรวมอนูเกสรความหวานของดอกไม้ทีละเล็กทีละน้อยเพื่อสร้างเป็นน้ำผึ้งอันเป็นสมบัติแห่งพงไพร

วิทยา ผุดผ่อง : Diary Me

วิทยานำเสนอเรื่องราวความทรงจำในชีวิตประจำวันของเขาด้วยการบันทึกผ่านภาพพิมพ์โมโนปริ้นท์ (Monoprint)กว่าร้อยชิ้น เขาได้ทำความเข้าใจกับชีวิตตนเองผ่านกระบวนการทำงานศิลปะโดยแปรออกมาอยู่ในรูปแบบของสัญญะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึง เป็นความพิเศษที่ทำให้เขาแตกต่างออกไปจากคนอื่น รูปทรงของคนถือเป็นตัวละครเอกที่ปรากฏให้เห็นซ้ำๆก็คือตัวแทนของเขาซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื้อเชิญคนจากโลกภายนอกให้ท่องเข้าไปในอาณาจักรทางความคิดของเขา

พีรเวทย์ กระแสโสม : MEdia

ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจและแนวคิดมาจากการรับชมภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็นสื่อที่ทรงพลังและมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและค่านิยมของคนในสังคม สำหรับผลงานชุดนี้พีรเวทย์ได้เลือกสะท้อนความรู้สึกต่อตัวละครหรือฉากภาพยนตร์ที่เค้าประทับใจ ผ่านงานจิตรกรรมด้วยรูปแบบและเทคนิคเฉพาะตัว ซึ่งเผยให้เห็นโครงสร้างอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ แสดงให้เห้นถึงเนื้อแท้มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก สื่อได้ถึงการมีตัวตนมีชีวิตอยู่ เส้นสายพู่กันที่จรดลงงานเคลื่อนไหวอย่างอิสระสะท้อนการมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง

สุวิทย์ มาประจวบ : Animal Diamond

ผลงานชุด Animal Diamond ของสุวิทย์ มาประจวบนำหลักการเจียระไนเพชรและการใช้รูปสามเหลี่ยมในการขึ้นรูปทรงประติมากรรม

มาประกอบเป็นผลงาน แสดงถึงระนาบหน้าตัดของพื้นผิวแต่ละด้านของงานที่แบ่งรับแสงได้อย่างชัดเจน รูปทรงและวัสดุที่สุวิทย์เลือกใช้ในการสร้างงานเช่นบรรจุภัณฑ์ทางสารเคมีล้วนมีความหมายในตัวของมันเองและเขากำลังเล่นกับความหมายที่ยอกย้อนของวัสดุเหล่านี้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของโลกทุนนิยมที่แทรกอยู่ภายในวัสดุและรูปทรงของสัตว์

แนวคิดของงานชุดนี้เปรียบได้กับสิ่งภายนอกที่เรามองเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า สวยงามแต่ภายในลึกๆแล้วมีความจริงอีกแง่มุมที่ถูกซ่อนเอาไว้ ดังนัยอันแอบแฝงภายใต้ประกายเพชรเม็ดงามที่ซ่อนความจริงของลัทธิทุนนิยม

Verapong Sritrakulkitjakarn : Principles of time

The woodcut print works of Weerapong that are now exhibiting is a story of state or period of time. He wanted to search for appreciation in value of beauty and truth of happening feelings. He has gained experiences little by little in order to create works that aim to show identities whether his works will get a lot of attention from people or not. He has compared his works to flowers. Flowers, he said, will always bloom through time whether there are people who smell and appreciate their fragrance or not. His working is just like worker bees that keep on collecting pollens from flowers little at a time in order for a bunch of precious treasure of a forest called “honey”.

Wittaya Put-pong : Diary me

Wittaya is presenting a story of his memories of routine life through hundreds of monoprints. He has been able to understand his life through his process of art making which has also transform into unique signs. Therefore, his works are special and different from others. The shape of a carrying person is a main character that appears repeatedly in his works as his representative. His representative has a duty to be a middle carrier that has to invite people from outside of Wittaya’s world into his empire of thoughts.

Peerawayt Krasaesom : MEdia

The artist has an inspiration and concept from movies watching. Movies are powerful media in case of changing opinions and values of people in a society. Peeraweth has selected his own feelings towards characters or scenes in movies that have impressed him, and turned them into paintings through his personal forms and techniques. His paintings reveal a structure of humans’ internal organs which shows viewers an essence rather than an outer appearance. The paintings also implicitly present viewers with an existence or a living. Peeraweth’s lines from his paintbrush moves freely in his works reflect an unstoppable living as well.

Suwit Maprajuab : Animal Diamond

The three dimensional works of Suwit have brought out a principle of diamonds polishing and a using of a triangle shape as a base for a sculpture in order to put his works together. His works obviously show flat surfaces of each part of his works. Forms and materials that Suwit used to create such works like chemical containers, all have meanings in themselves. He is playing with a paradoxical meaning of these materials to tell a story of the world of capitalism that is in each material and form of animals. The concept of his works of art are like outer spaces of something that we see as valuable and beautiful but actually those spaces are hidden with another part of truths. As if the beautiful beams of the diamonds have hidden capitalism truth within itself.

« 1 of 2 »