Superhuman

By Krit Chantranet

28th Mar – 25th April 2015

SUPERHUMAN : SUPER NUTURE

ผ่านมุมมองของ กริช จันทรเนตร

ถนอม ชาภักดี  (Tanom Chapakdee)

 

จินตภาพผ่านเรือนร่างของมนุษย์ถูกนำมาใช้เป็นรูป/ภาพ เพื่อเป็นสื่อตัวแทนทางผลงานศิลปะของศิลปินมาทุกยุคสมัย และเชื่อว่าเป็นรูปแบบ รวมถึงบริบทแรกๆที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำมาเป็นสื่อตัวแทนในการอุปมา–อุปไมยไปยังแผนภูมิทางมิติความคิดในด้านอื่นๆ อีกด้วย เพราะแผนภูมิทางเรือนร่างก็เปรียบเสมือนดั่งจักรวาลทางกายภาพที่จะส่องฉายให้เราได้เห็นถึงเพศสภาพ การรับรู้ อารมณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่มีความสัมพันธ์กับสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การเมือง อันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึ้ง และซับซ้อน จนบางครั้งก็เกิดคำถามถึงสิ่งปรากฏที่เกิดกับเรือนร่างของมนุษย์แต่ละห้วงเวลา

ประติมาก่อนประวัติศาสตร์แห่ง Venus of Willendof ที่มีรูปร่างอวบอ้วนนมโต ก้นเตี้ย พุงย้อย ไฉนกลายเป็นเครื่องบ่งชี้แห่งความสมบูรณ์ และเย้ายวน ภาพหญิงสาวของ Rubens หรือ Rembrandt แห่งศตวรรษที่ 17 อันเป็นยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ที่เต็มไปด้วย หญิงเจ้าเนื้อ อวบอิ่ม ตุ้ยนุ้ย ได้เป็นสัญลักษณ์ และมนต์เสน่ห์ที่ตรึงตราเป็นที่โหยหาของเพศชายในสมัยนั้น ในทางกลับกัน ในยุคปัจจุบันที่แรงปรารถนาแห่งเพศพันธุ์ได้บังคับให้เรือนร่างของมนุษย์อยู่ภายใต้การควบคุม และคำสั่งที่จะต้องมีรูปลักษณ์บอบบาง กล้ามมัด โชว์สัดส่วน เพื่อความตระการตาต่อผู้พบเห็น ประหนึ่งว่า เรือนร่างที่เคลื่อนย้ายไปในแต่ละถิ่นที่ มันคือพื้นที่ของการแสดง ต่างคนต่างจดจ้องเพ่งมองการเคลื่อนไหวของแผนภูมิเรือนร่างแต่ละคน

มนุษย์มิได้ปรารถนาความเป็นธรรมชาติในเพศพันธุ์ของตัวเอง ต่างคนต่างเร่งรัด และควบคุมความเป็นธรรมชาติในเรือนร่างให้มากที่สุด ตั้งแต่เกิดจนตาย การโหยหาธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของมนุษย์ในศตวรรษนี้ แต่ขณะเดียวกันความเหลื่อมซ้อนย้อนแย้งในความเป็นจริงก็มิอาจทำให้มนุษย์ผุดอยู่กลางธรรมชาติได้ และก็เป็นไปไม่ได้ที่ทำตามแรงปรารถนาสูงสุด ที่จะตอบสนองกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง นอนกลางดิน กินกลางทราย ท่ามกลางสรรพสัตว์ที่น่าขยะแขยง เพราะความเป็นจริง มันเป็นธรรมชาติเกินกว่าที่มนุษย์จะรับได้

ฉะนั้นการบำเพ็ญภาวนาเพื่อควบคุมให้ตัวเองอยู่เหนือความเป็นมนุษย์ และควบคุมธรรมชาติ เพื่อให้อยู่ใต้อำนาจของมนุษย์ จึงเป็นพันธกิจสำคัญ เพื่อการอยู่รอด อันเป็นการอยู่รอดภายใต้การบำเพ็ญตน ราวกับผู้เคร่งครัดในศาสนาคัมภีร์ จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นมนุษย์ในวิถีการบริโภคไหลบ่าเข้ามาทุกทิศทาง อย่างน้อยก็จักได้บอกว่าเป็นผู้สามารถควบคุมสภาวะเหล่านี้ได้ แต่แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของการควบคุมที่มีผลมาจากกลไกทางสังคม วัฒนธรรมนั้นๆ มากกว่า

จินตภาพในบริบทผลงานชุด SUPERHUMAN ของ กริช จันทรเนตร ที่ได้สะท้อนอริยาบถของมนุษย์อยู่ใต้การบัญชาองคาพยพแผนภูมิของเรือนร่าง อันเป็นการนำเสนอเรือนร่างเชิงสังคม – มานุษยวิทยาของคนเมืองที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของการควบคุม เป็นต้นว่า ดาราผู้เฉิดฉายอยู่บนเวทีที่ถูกควบคุมด้วยพื้นที่ของการจ้องมอง และการแสดง นักเพาะกายผู้มีหุ่นและสัดส่วน กล้ามเนื้อเป็นมัดๆ เพื่อสื่อถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหนังมังสาในแต่ละส่วน หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของนักการเมืองผู้พริ้วไหวตามกระแสความเชี่ยวกรากของสังคม

ภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมาภายใต้การบำเพ็ญตบะ จึงเป็นสภาวะที่อยู่เหนือความเป็นมนุษย์ทั้งปวง และที่สำคัญในยุคที่การยอมรับสิ่งที่เหนือกว่า และแปลกแยกกว่า ได้กลายเป็นเรื่องปกติสามัญของผู้คน จึงทำให้การปรากฏของภาพลักษณ์ในสภาวะเหนือมนุษย์ ถูกนำเสนอออกมาผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงโลกของอารมณ์แห่งการแบกรับความเหนือกว่าในขณะเดียวกันก็ผลักให้ผู้คนที่อยู่นอกเขตการบำเพ็ญตบะ (ภาวนา) กลายเป็นเป็นผู้อยู่นอกกรอบและเป็นผู้ไร้อิริยาบถของการแสดง

ศูนย์กลางแห่งการจ้องมองจึงจดจ่ออยู่กับการปรากฏของอริยา และท่วงท่าของบรรดาผู้ที่ครองตน ผู้อยู่เหนือมนุษย์ ดั่งผลงานในชุด SUPERHUMAN ที่ถูกปาดป้ายด้วยแรงปรารถนาของศิลปิน ผู้ขับเคี่ยวให้สภาวะของความเหนือมนุษย์ ถูกผนึกอยู่ในร่องรอยของฝีแปรงบนผืนผ้าใบ

SUPERHUMAN : SUPER NUTURE

Through Krit Chantranet’s vision

Tanom Chapakdee

Imagery through the human body was used in form of portrait or image in order to represent the works of art by artists from era to era. In addition, it was believed to be early form and context that the creators have taken as a representative in the metaphor that link to other dimensional mindsets as well. The body structure is like the physical universe that shines through the gender, awareness and emotion. The emerging change related to society, culture, economy and politics, this is the complicated relationship that can probe the question of what happens to the human body in each period of time.

How come the prehistoric sculpture like Venus of Willendof, the naked obese woman figurine, has become the indicator of fertility and glamour? Female portraits by Rubens or Rembrandt in 17th century, the Dutch Golden Age, were showed in plump and podgy female bodies which were the symbolic, charming and full of sex appeal for males in those days. On the other hand, the sexual desire in present age causes the human body to be under control. Slimming, muscly and open-clothes bodies, which attract all passer-by, are just like the show-off area that everyone focuses on the movement of others’ body structures

Nature of gender was not human desire, each of them have tried to control and pressure the nature of body as much as possible, from their birth to their death. The desire for nature has become the ultimate desire for humanity in this century. At the same time, the overlap in reality could not bring human to nature as well as could not lead them to the ultimate desire. Pretending and living with difficulties are so true and natural even a human can face it.   

Therefore, the ascetic to control oneself over humanity as well as nature and to override them is the significant mission for surviving. People have tried to survive through the strict ascetic like religious people in the scripture. Then, it was not surprising that many of these consumptive living have claimed themselves as those who can behave and control this way of living successfully. In fact, man falls under the rules of social and cultural mechanism and control eventually.

Imagery in the context of SUPERHUMAN series by Krit Chantranet has reflected the human movement, which was under the control of body structure. It is the human body’s presentation in social and anthropological way by people in the city, for instance, the actor on stage maybe controlled by audience’s gaze, the bodybuilder with muscles who represent the muscle perfection or even the role of politician that reacts and behaves according to social undercurrents and expectations.      

The ascetic image has become a state that is beyond all human being. Significantly, this is the age that superior and extraordinary issues become acceptable for all. Hence, the present of above-human status was represented through communication repeatedly, in order to continuously emphasize the feeling of inferior as well as separate others without the ascetic (prayers) as outsider who lacks of movement and manner.    

Center of gaze is focused on the acting presence and movement of human and beyond- human, just like the presentation of SUPERHUMAN which was brushed through passion of an artist, who drives the beyond-human status to be sealed in the traces of brush on canvas.