ABOUT NUMTHONG GALLERY

History of Numthong Gallery at Aree

Numthong Gallery ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดย นำทอง แซ่ตั้ง เป็นแกลลอรี่ขนาดย่อมอยู่ในอาคารสหกรณ์เคหะสถานกรุงเทพฯ ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในระยะเวลา 15 ปีที่ Numthong Gallery ได้ดำเนินการมา จัดได้ว่าเป็นแกลลอรี่เชิงพาณิชย์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้จะมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ก็สามารถนำเสนอผลงานของศิลปินอย่างหลากหลาย ทั้งศิลปินรุ่นใหม่ และศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อให้ศิลปินทัศนศิลป์ร่วมสมัยทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานร่วมกัน ในบางโอกาส Numthong Gallery สามารถจัดนิทรรศการได้มากถึงแปดนิทรรศการต่อปี แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับสำหรับนักชมงานศิลปะ ศิลปิน นักศึกษา ไปจนถึงนักสะสมทั้งในประเทศและระดับสากล

ศิลปินซึ่งได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดแสดงผลงานนั้น แกลลอรี่จะให้ความสำคัญทั้งในด้านความสามารถ รูปแบบของผลงานที่มีความเป็นต้นแบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ศิลปินหลายคนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาจนปัจจุบัน อาทิ นิติ วัตุยา, มณเฑียร บุญมา, ชาติชาย ปุยเปีย, วสันต์ สิทธิเขตต์, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, ไมเคิล เชาวนาศัย, นที อุตฤทธิ์, ฯลฯ หรือศิลปินรุ่นใหม่อย่าง เกศสุดา ลูกทอง, จิรัชยา พริบไหว, ขวัญชัย ลิไชยกุล, ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ ฯลฯ และนอกจากการสนับสนุนผลงานศิลปะร่วมสมัยที่อยู่ในกระแสหลักแล้ว Numthong Gallery ยังให้การสนับสนุนศิลปะในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น ภาพยนต์สั้น ภาพถ่าย งานสื่อผสม ฯลฯ เป็นต้น

ปัจจุบัน Numthong Gallery ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ Aree 5 (North) Phahonyothin 7, Phahonyothin Road, Phyathai, Bangkok โดยใช้ชื่อว่า Numthong Gallery at Aree โดยอาคารใหม่ที่มีพื้นที่จัดแสดงกว่า 130 ตารางเมตร มีห้องสมุดขนาดเล็กสำหรับให้ผู้มาเยือนได้ค้นคว้าข้อมูลทางศิลปะต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย และสิ่งที่ยังคงไว้ดั้งเดิมคือความมุ่งมั่น ที่จะนำเสนอผลงานศิลปะอันเปี่ยมด้วยพลังการสร้างสรรค์ และสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเปิดให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างภัณฑารักษ์ นักสะสมงานศิลปะ นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ และบริการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

ณ วันนี้ Numthong Gallery at Aree ยังคงเป็นชื่อที่อยู่คู่กับคุณค่าและภาพสะท้อนของสังคมผ่านศิลปะ ทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองอันหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมศิลปะผ่านวงจรสร้างสรรค์ที่ประกอบไปด้วยศิลปิน ผู้อุปถัมภ์ ภัณฑารักษ์ นักวิจารณ์ นักวิชาการณ์ สื่อ และที่สำคัญยังคงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้มีใจรักในศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศ

Numthong Gallery was founded in 1997 by Numthong Sae Tang. Initially it was a small gallery located in the Bangkok Housing Cooperative Building on Thoetdamri Road, Dusit, Bangkok. For all 15 years of its operation, the gallery has maintained its reputation as one of the leading commercial galleries in Southeast Asia. Despite its rather limited area, Numthong has provided exhibition space for a wide range of artists, both the emerging and the internationally-acclaimed figures. It is also a meeting point for co-exhibitions by local and international visual artists. In some years, the gallery hosted as many as eight exhibitions annually — a proof of its recognition among the audience, artists, students, as well as local and international collectors.

Our artist selection process is based on competence, originality, uniqueness and creativity shown in the works. Many chosen artists have been widely recognized to the present day; for example, Niti Wattuya, Montien Boonma, Chatchai Puipia, Vasan Sitthiket, Kamin Lertchaiprasert, Jakapan Vilasineekul, Attasit Aniwatchon, Tawatchai Punsawad and Michael Shaowanasai; while others are high-potential newcomers like Jiratchaya Pripwai, Kwanchai Lichaikul, Trinnapat Chaisittisak, Krit Chantranet, Verapong Sritrakulkitjakarn and Anusorn Charoensuk. Apart from conventional genres in contemporary art, the gallery also promotes other art forms, including short films, photography, and mixed media.

Numthong Gallery has now relocated to Aree 5 (North) Phahonyothin 7, Phahonyothin Road, Phyathai, Bangkok, under the name “Numthong Gallery at Aree”. The new building features over 130 square meters of exhibition space and a small library for art research in a convenient environment. Still maintained is our commitment in presenting works of art imbued with the power of creativity and consistently supporting new generations of quality artists. The gallery also serves as a venue for sharing and discussions among curators, art collectors, writers and critics on creativity-related subjects, as well as provides information on various cultural activities.

Today, Numthong Gallery at Aree is the name which suggests value and reflection of social conditions through the medium of art. It acts as a crucial element in art activities run by the creative cycle which consists of artists, patrons, curators, critics, academics, and the press, while plays the role of a centre which supports connection and exchange among local and foreign art enthusiasts.

Co-Op Housing Bldg

BACC, Bangkok

Numthong Gallery at Aree