Flat Perception | ไม่ใช่เก้าสิบองศา

by Tawatchai Puntusawasdi 

16 Jul – 10 Aug 2005

ด้วยความเคยชินกับการก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แทบจะทุกอย่างตอบสนองกับมุม 90 องศา เช่น บ้านเรือน, โต๊ะเขียนแบบ, ไม้แปรรูป, โมเดลทางสถาปัตยกรรม, ระดับน้ำ, ลูกดิ่ง ฯลฯ อาจเป็นเพราะประโยชน์ในการใช้สอย

หลาย ๆ สิ่งที่เป็นมุมฉากปรากฏเป็นความจริง เช่น มองเห็นเสาสี่เหลี่ยมตรงหน้า ข้าพเจ้าสมมติว่าเป็นการรับรู้ขั้นแรก เราก็ยังสรุปความจริงนี้ว่าเกิดจากมุมฉาก 4 มุม การรับรู้ต่อมาก็คือมองเห็นระนาบของเสาที่เอียง 2 ระนาบมาชนกัน ถ้าลืมความจริงเดิมมาสู่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็จะมองเห็นว่า เสาอาจไม่ใช่มุมฉาก 4 ด้านมาบรรจบกัน

การสร้างฉาก (มองจากด้านบน) แต่ดูแล้วเบี้ยว กับการสร้างรูปเบี้ยว (คิดไปเองว่าเบี้ยว เพราะไม่ได้สร้างเป็นมุมฉาก) ข้าพเจ้าเห็นว่ารสชาติของความอยากรู้และรูปที่มีผลต่อสมองนั้นทำให้เราเห็นว่ายังมีมุมทางเรขาคณิตอีกหลายมุมที่เราน่าจะได้นำมาใช้ประโยชน์ และเเก้ปัญหาใหม่ ๆ เพราะว่าโจทย์ของเรานั้นไม่ใช่เก้าสิบองศา


ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

« Previous | Next »